Grilovací mašinka

Je to plně funkční kulinářský model podobající se tvarem zmenšené parní lokomotivě. Můžeme tomuto zdařilému výtvoru říkat třeba grilovací mašinka, která umí grilovat, péci, udit a jinak připravovat zejména lahůdkové masové a uzeninové pokrmy při různých příležitostech v přírodním prostředí, jako jsou různé oslavy, pikniky, setkání přátel, sportovní události atd.

V naší zemi žijí šikovní lidé, kteří mají nápaditost a invenci. Nějakou dobu se poněkud vytratí a z ničeho nic před své přátele postaví výrobek, který sami vymysleli a vytvořili podle jejich představivosti a s využitím jejich praktických, řemeslných a odborných znalostí a dovedností.

Jedním takovým výrobkem je grilovací mašinka, která už v loňském roce několikrát zpříjemnila lidem pobyt na čerstvém vzduchu nejen svou originalitou, ale i lahodnými produkty ze svých útrob.

Vlevo: Grilovací mašinka v akci.
Vpravo: Celkový pohled na grilovací mašinku z levé strany.

Dovolte, abychom Vám grilovací mašinku přiblížili podrobněji:

Délka grilovací mašinky je přibližně 2,5 metrů, nejvyšší bod je na úrovni téměř 2,3 metru a celková hmotnost je přibližně 300 kg. Jak je zřejmé, nejedná se o žádný plechový gril, jaký nabízejí různé prodejny s patřičně velkým reklamním humbukem.

Před tím, než začneme předvádět jednotlivé detaily grilovací mašinky, bychom rádi upozornili na skutečnost, že myšlenka prezentovat grilovací mašinku na Internetu vznikla spontánně, a proto následující fotodokumentace byla pořízena v průběhu letošních zimních měsíců, ačkoli snímky v rozkvetlé přírodě by byly určitě atraktivnější. Věříme však, že ten, koho toto zařízení zaujme, si bude všímat především provedení a funkčnosti.

Přední část s pootevřenými dvířky topeniště. Nad topeništěm je ocelový plát silný 20 mm, který lze použít jako plotýnku, a malý rošt k odkládání horkých nádob.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že grilovací mašinka je na obrázcích vidět na speciálním podvozku, který umožňuje její převážení vzhledem k uvedené hmotnosti přibližně 300 kg. Podvozek, který se může připojit za osobní automobil, je vybaven speciálně upravenými vodicími kolejnicemi a elektrickým navijákem pracujícím s napětím 12 V z automo­bilového zdroje. Je logické, že grilovací mašinku lze také převážet na běžném přívěsném vozíku, na který se může nakládat s použitím jednoduché vodicí konstrukce nebo jiného použitelného zařízení. Ve všech případech je však nutné bezpečně zajistit zařízení proti posunutí nebo v krajním případě převržení.

Grilovací mašinka má tyto základní části: Přední topeniště s 20 mm plotýnkou, prostřední vodorovnou, otevíratelnou část s bočním topeništěm, zadní stojatou část (udírnu) s komínkem, kolečka, vyvažovací olovnice a vyrovnávací písty.

V přední části se topí tehdy, když je v prostřední části uložen pečicí kámen (žulová deska 45 × 45 cm) a ocelový rošt, jak je vidět na obr. 4. Kouř s horkým vzduchem se dále odvádí do zadní stojaté části a vystupuje komínkem do ovzduší vysoko nad hlavami lidí, takže osoby nacházející se v blízkosti grilovací mašinky nejsou vystaveni účinkům spalin.

Vzhledem k tomu, že zařízení bylo fotografováno na podvozku, nebylo možné dvířka topeniště otevřít naplno.

Prostřední část s bočním topeništěm může také sloužit jako elektricky poháněný otočný gril (pečicí kámen a rošt nacházející se v této prostřední části se vyjme a uloží pod prostřední díl), bereme-li v úvahu tzv. směr jízdy lokomotivy. Přístup obsluhy k této hlavní výkonné části grilovací mašinky je z levé strany zařízení.

Vlevo: Uspořádání pracovišť prostřední části grilovací mašinky s bočním topeništěm, pečicím kamenem a roštem.
Vpravo: Pohled na otočnou část elektrického grilu po odstranění pečicího kamene a roštu.

Grilovací tyč lze vyklopit z prostředního dílu pomocí páky k pohodlnému ořezávání tepelně opracovávaného masa. Tento gril se pohání 12 V elektrickým motorkem, jaký se používá u stěračů automobilů. Rychlost otáčení je přibližně 9 otáček za minutu. Aby nedošlo k přehřívání motorku, je do zařízení včleněn chladicí ventilátor. Zařízení je také vybaveno přepínačem, který přepíná směr otáčení grilu ve směru a proti směru hodinových ručiček. Prostřední díl je na obou koncích vybaven kruhovými teploměry, na nichž lze sledovat stav provozní teploty zařízení.

Elektrické kabely pro připojení otočného grilu ke zdroji 12 V proudu (DC). Kabely jsou vyvedeny z atrapy nárazníku. Jsou také vidět dva vyrovnávací písty pro stabilizaci polohy a výklopný rošt k uložení autobaterie nebo nabíječky.

Zadní stojatá část slouží jako udírna, která je také vybavena teploměrem. Udírna má dvířka pro vkládání a vyjímání tepelně upravovaných produktů.

Zadní stojatá část, která se může využívat jako udírna s komínkem.

Jak je z předchozího textu zřejmé, grilovací mašinka poskytuje možnost tepelné úpravy masových pokrmů a uzenářských výrobků v několika sekcích, které lze používat podle momentální poptávky zájemců o tento druh pohoštění v přírodním prostředí.

Pro večerní provoz je grilovací mašinka vybavena lampou, která osvětluje hlavně nejfrekventovanější pracoviště, kterým je prostřední část.

K pojezdu po vlastní ose na krátké vzdálenosti slouží šest ocelových kol, z nich jsou na každé straně vždy tři. Kola svou konstrukcí a propojením připomínají skutečnou lokomotivu. Ke stabilizaci a vyrovnání polohy celého zařízení slouží olovnice na zadní části mašinky, jakož i vyrovnávací písty, a to dva vpředu a dva vzadu. Vnější nátěr částí, které jsou vystavovány vyšším teplotám, je proveden speciální silikonovou vypalovací barvou. Je jasné, že po každém použití se provádí důkladné kompletní vyčištění s použitím osvědčených kuchyňských mycích prostředků, které rovněž zajišťují i odpovídající desinfekci.

Celkový pohled na grilovací mašinku z pravé strany. Na obrázku je také zachycen designer a zhotovitel tohoto originálního zařízení.

Co dodat na závěr? Možná, že grilovací mašinka někoho zaujme svou originalitou. Můžeme potvrdit, že se grilovací mašinka při několikerém použití plně osvědčila své funkce a stala se předmětem uznání a obdivu.

Je logické, že svými rozměry a možnostmi se hodí spíše pro společnosti v řádu většího počtu účastníků, případně by se dala instalovat i trvale v blízkosti větších objektů, jako jsou penziony, hotely či kempinky v atraktivních přírodních oblastech. Pokud Vás na naší grilovací mašince něco zaujalo, nebo byste o ní chtěli zjistit více, prosím kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonu. Kontaktní údaje jsou uvedeny na této webové stránce v části Kontakt.