OSVČ - činnosti

Platný výpis z živnostenského rejstříku vydaný Úřadem Městské části Praha 11, živnostenský odbor, č.j. ŽO/2008/4589/2, vydaný dne 7.10.2008, uvádí aktuální rozsah živnostenského oprávnění:

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 5 živnostenského zákona.
Obory živnosti volné: Zprostředkování obchodu a služeb.
  Činnost informačních a zpravodajských kanceláří.
  Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
  Překladatelská a tlumočnická činnost.

Z uvedených oborů činnosti logicky vychází i nabídka služeb OSVČ Bedřich Srnec.

Příkladem zprostředkování obchodu a služeb může být současná testovací nabídka grilovacího zařízení podobajícího se zmenšenině parní lokomotivy, jehož popis je obsažen v části „Zprostředkování“ této webové stránky.

Činnost informačních a zpravodajských kanceláří přímo souvisí s poradenskou a konzultační činností, zpracováním odborných studií a posudků. Konkrétně se jedná o poradenskou a konzultační činnost v oblasti investičních rizik v rámci českého právního systému a předpisů.

V této oblasti je plně využíván jazykový potenciál.

Překladatelské činnosti byla věnována pozornost už v úvodní části. Lze jen zopakovat, že lze využít dlouholeté praxe a zkušeností v oblasti technických překladů, překladů uživatelských příruček, návodů k použití, manuálů, popisů, technických zpráv, článků pro webové stránky atd.

Pokud jde o tlumočnickou činnost, pak se jedná zejména o tlumočnický doprovod zástupců a představitelů zahraničních společností při jednání s různými českými institucemi a podnikatelskými subjekty. Také tato činnost souvisí s poradenskou a konzultační činností.

V případě zájmu o využití některé z výše uvedených oborů živnostenské činnosti prosím použijte kontaktní prostředky uvedené v části „Kontakt“ této webové stránky.

Otázka stanovení přiměřené smluvní ceny za poskytnuté služby v rámci výše uvedených oborů činnosti je vždy předmětem seriózní dohody mezi klientem a poskytovatelem a řídí se obvyklými etickými normami.

Předpokládá se periodické aktualizování webové stránky na základě vyhodnocování zájmu klientů o výše uvedené služby, potřeby upřesnit nabídku služeb a potřeby uplatnění podnětů a zkušeností klientů.