OSVČ - úvod

Jméno, příjmení, titul: Bedřich Srnec, Mgr.
Název OSVČ: Bedřich Srnec
IČO: 14940965
Evidenční číslo živnostenského odboru MÚ Praha 11: 310011–22415–01
Datum vzniku živnostenského oprávnění: 29.6.1992 (vydáno na dobu neurčitou)

V devadesátých letech minulého století se aktivní činnost osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Bedřich Srnec zaměřovala hlavně na překladatelskou činnost, která je doposud nosným pracovním zaměřením. Konkrétně se jedná o překladatelskou činnost v anglickém a českém jazyce se zaměřením na technické texty, zejména překlady přihlášek patentů vyžadující přesnost, terminologickou zdatnost a celkovou svědomitost a pečlivost jakož i gramatickou preciznost. V této oblasti byly provedeny překlady více než pěti set přihlášek různých patentů. Dosavadní i současná překladatelská činnost se také zaměřuje na překlady uživatelských příruček, návodů k použití, manuálů, popisů, technických zpráv, článků pro webové stránky atd.

Postupně však přistupovaly další činnosti, které jsou specifikovány v další části této webové stránky. Také tyto činnosti jsou z větší části provázány se schopností komunikace v angličtině, a to jak slovem, tak i písmem.